Zaloguj si:  

FUNKCJE Prestige
   
    *   Wygl眃 graficzny
          -  10 gotowych 砤dnych grafik - skórek sklepu do wyboru
          -  Mo縧iwo舵 modyfikacji nagówka strony Logo i baner sklepu
          -  Mo縧iwo舵 zamówienia w砤snego wygl眃u graficznego sklepu
    *   Bezpiecze駍two
          -  Szyfrowanie wszystkich hase w systemie
          -  Historia logowa administratorów z ich adresami IP
          -  Adres do logowania do panelu znany tylko administratorowi systemu
    *  Zarz眃zanie administratorami
          -  Dodawanie wielu administratorów
          -  Ró縩e poziomy uprawnie
          -  Mo縧iwo舵 ustawiania praw dost阷u do konkretnych moduów
    *  Wieloj陑yczno舵
          -  Mo縧iwo舵 edycji wszystkich tekstów w systemie w ró縩ych j陑ykach
          -  Mo縧iwo舵 zmiany j陑yka w panelu administracyjnym
    *  Wielowalutowo舵
          -  Mo縧iwo舵 zmiany waluty domy秎nej
          -  Mo縧iwo舵 ustalania kursów walut
          -  Deklaracja waluty domy秎nej systemu
    *  W砤sne sposoby wysy砶i i p砤tno禼i
          -  Mo縧iwo舵 pod潮czania pod grupy gabarytowe produktów
          -  Deklarowanie wykluczaj眂ych si pozycji
          -  Deklaracja firm transportowych przy wysy砶ach
    *  Drzewiasty uk砤d kategorii
          -  Nieograniczona ilo舵 kategorii
          -  Nieograniczona ilo舵 zag酬bie
          -  Mo縧iwo舵 przenoszenia i ukrywania ca硑ch ga酬zi
          -  Mo縧iwo舵 dodawania opisu, zdj阠ia i sów kluczowych
          -  Nieograniczona ilo舵 produktów w kategorii
          -  Jeden towar w wielu kategoriach
    *  Zarz眃zanie asortymentem
          -  Zarz眃zanie stanami magazynowymi
          -  Podpinanie produktu pod wiele kategorii
          -  Deklarowanie producentów i dostawców
                +  Mo縧iwo舵 dodania zdj阠ia do producenta
                +  Podpinanie dostawcy pod produkt
                +  Podpinanie producenta pod produkt
          - Mo縧iwo舵 deklarowania rodzin produktów i podpinania pod asortyment
          -  Mo縧iwo舵 tworzenia atrybutów produktów
          -  Mo縧iwo舵 tworzenie wariantów dla produktów
                +  Mo縧iwo舵 przypisania wariantom ró縩ych cen
          -  Deklarowanie stanów magazynowych dla produktów i wariantów produktów
          -  Bestsellery, Promocje, Nowo禼i
          -  Grupowanie produktów
                +  Deklarowanie okre秎onych sposobów p砤tno禼i i wysy砶i dla grupy gabarytowej
          -  Nieograniczona ilo舵 zdj赕 produktów
          -  Nieograniczona ilo舵 plików do潮czanych do produktów
          -  Operacje grupowe
                +  Masowe zmiany cen
                +  Masowe usuwanie i zmiana widoczno禼i produktów itp.
          -  Przechowalnia produktów dla klientów
          -  Ostatnio ogl眃ane produkty
          -  Rabaty
                +  Dla grup klientów
                +  Kupony rabatowe
    *  Zarz眃zanie baz klientów
          -  Mo縧iwo舵 blokowania i aktywacji konta
          -  Mo縧iwo舵 zmiany danych
          -  Mo縧iwo舵 zarz眃zania grupami klientów
          -  Statystyki sprzeda縴
    *  Obs硊ga zamówie
          -  Historia zamówie dla klienta
          -  Mo縧iwo舵 zmiany zamówionych artykuów
          -  Statusy zamówie
                +  Mo縧iwo舵 deklaracji w砤snych statusów
                +  Historia zmian statusów przy zamówieniu
          -  Automatyczne powiadamianie klienta o zmianach ( email )
          -  Zaawansowana wyszukiwarka zamówie, filtrowanie i sortowanie
          -  Mail potwierdzenia zamówienia
    *  Zarz眃zanie tre禼i
          -  Prosty w obs硊dze edytor do obróbki tekstu
          -  Mo縧iwo舵 edycji maili wysy砤nych do klienta
          -  Mo縧iwo舵 edycji stron systemowych np. brak produktu
          -  Mo縧iwo舵 zmiany wszystkich tekstów systemu
    *  Strony informacyjne
          -  Modu aktualno禼i
          -  Mo縧iwo舵 utworzenia drzewiastego uk砤du podstron
          -  Nieograniczona ilo舵 zag酬bie
          -  Nieograniczona ilo舵 podstron
          -  Ró縩e rodzaje menu
    *  Integracje
          -  Allegro
          -  P砤tno禼i online
                +  P砤tno禼i.pl
    *  Wspomaganie pozycjonowania
          -  Strony dla wszystkich produktów, kategorii i stron informacyjnych
          -  Automatyczne generowanie meta tagów zale縩ie od wy秝ietlanej strony
          -  Mo縧iwo舵 definiowania sów kluczowych, opisu strony
    *  Reklama
          -  Banery reklamowe
          -  Newsletter
                +  Newsletter dla grup klientów
                +  Tworzenie w砤snych szablonów
          -  Sondy
    *  Statystyki i raporty
          -  Integracja z Google Analytics
          -  Raporty sprzeda縪we
                +  produkty - najcz甓ciej kupowane
                +  zamówienia - ilo舵
                +  zamówienia - warto舵
                +  zamówienia - p砤tno禼i
                +  zamówienia - dostawa
                +  klienci - warto舵 zamówie
    *  Dodatkowe opcje
          -  Mo縧iwo舵 w潮czenia i wy潮czenia systemu dla klientów
          -  Mo縧iwo舵 zmiany wi阫szo禼i ustawie konfiguracyjnych systemu
    *  W pe硁i modyfikowalny modu faktur VAT
           - Mo縧iwo舵 wystawiania faktur pro-forma
           - Mo縧iwo舵 wystawiania faktur vat i korekt
 
MODU INTEGRACJE


    *  Porównywarki
          -  Ceneo
          -  Nokaut
          -  Skapiec
          -  Okazje.info
          -  Radar.pl
          -  Tanio.pl
          -  Oferciak.pl
          -  Kupujemy.pl


    *  Systemy p砤tno禼i
          -  Przelewy24
          -  P砤tno禼i.pl
          -  DotPay.pl
          -  PayPal.pl
    *  Systemy ratalne
          -  痑giel


MODU ROZBUDOWA (ceny ustalane indywidualnie)


          -  mo縧iwo舵 wzbogacenia sklepu o nowe modu硑 p砤tno禼i, ratalne, serwisy aukcyjne, itp.
          -  mo縧iwo舵 modyfikacji dzia砤nia sklepu w dowolnym zakresie
          -  mo縧iwo舵 dodania funkcji i modu丑w na zam體ienie


 
MODU EXPORT


    *  WF-MAG 
          -  Synchronizacja produktów
          -  Synchronizacja stanów magazynowych
          -  Synchronizacja kategorii zamówie
          -  Synchronizacja kategorii kontrahentów (klientów)


    *  Export i Import danych
          -  Export kategorii i produktów do excell, CSV, XML
          -  Import kategorii i produktów z CSV, XML 
   
CENNIK Ceny netto bez VAT    DO WYBORU JEDNA Z OPCJI:  
Abonament miesi阠zny 139 PLN
Zakup samego programu do w砤snej instalacji 2299 PLN
Pakiet (program+wdro縠nie+hosting+domena+wsp. techniczne 1rok) 2999 PLN
   
   
   


Zam體ienie systemu sklepowego

* - pola wymagane

Nazwa firmy* :
Imi i Nazwisko* :
e-mail* :
Telefon* :
www :
Domena (obecna lub do zakupienia)* :
Zamawiam produkt* :
Zamawiam wariant :
Uwagi :
Przepisz tekst z obrazka :
Zmie je縠li nieczytelny
g髍y kwatery prywatne Noclegi Chorwacja Noclegi Czechy Noclegi S硂wacja Kwatery prywatne na S硂wacji Pensjonaty, Kwatery, Noclegi Lampy Warszawa Lampy O秝ietlenie 痽randole Lampy sklep