Zaloguj si:  

Oferujemy gotowe pakiety rozwi眤a dla ma硑ch i 秗ednich firm:

Systemy CMS

Funkcja
Gotowy szablon graficzny
*
*
*
Edycja kolorów w szablonie graficznym
*
*
*
Drzewiasty uk砤d stron
*
*
*
Dodawanie wielu stron
*
*
*
Dodawanie zdj赕 do stron
*
*
*
Edytowalne menu górne/boczne/dolne
*
*
*
Dodanie w砤snego loga
*
*
*
Dodanie do najwa縩iejszych katalogów
*
*
*
Wybranie gotowego nagówka
*
*
*
Rejestracja domeny (+ cena domeny)
*
*
*
Darmowy hosting na rok
*
*
*
Instalacja na innym hosting’u
 
*
*
Dodanie w砤snego nagówka
 
*
*
Wiele j陑yków
 
*
*
Definiowanie w砤snych formularzy
 
*
*
Dodawanie plików do pobrania
 
*
*
Strony tylko dla zalogowanych
 
 
*
Indywidualny projekt graficzny
 
 
*
Rozbudowa o inne modu硑 (+wycena)
 
 
*
Cena netto bez VAT
900 z
1600 z
2500 z
ZAMAWIAM

Budowa sklepów internetowych

Funkcja
Gotowy szablon graficzny
*
*
*
Edycja kolorów w szablonie graficznym
*
*
*
Drzewiasty uk砤d stron
*
*
*
Dodawanie wielu stron
*
*
*
Dodawanie zdj赕 do stron
*
*
*
Edytowalne menu górne/boczne/dolne
*
*
*
Dodanie w砤snego loga
*
*
*
Dodanie do najwa縩iejszych katalogów
*
*
*
Wybranie gotowego nagówka
*
*
*
Rejestracja domeny (+ cena domeny)
*
*
*
Darmowy hosting na rok
*
*
*
Drzewiasty uk砤d kategorii * * *
Produkt pod潮czany do wielu kategorii * * *
Dodawanie wielu zdj赕 do produktów * * *
Automatyczne skalowanie zdj赕 * * *
Edytor produktów WISWIG (word) * * *
W砤sna definicja sposobów wysy砶i * * *
W砤sna definicja sposobów p砤tno禼i    * * *
Zarz眃zanie klientami * * *
Zarz眃zanie zamówieniami * * *
Automatyczne maile o zamówieniach * * *
Edycja tre禼i maili i komunikatów * * *
P砤tno禼i internetowe platnosci.pl * * *
Historia zamówie dla klienta * * *
Wydruk zamówienia dla administratora * * *
Instalacja na innym hosting’u
 
*
*
Grupowanie klientów   
   * *
Nadawanie rabatów klientom    *
Dodanie w砤snego nagówka
 
*
*
Wiele j陑yków
 
*
*
Definiowanie w砤snych formularzy
 
*
*
Dodawanie plików do pobrania
 
*
*
Strony tylko dla zalogowanych
 
 
*
10 skórek graficznych
 
 
*
Rozbudowa o inne modu硑 (+wycena)
 
 
*
Cena netto bez VAT
999 z
1499 z
1999 z
ZAMAWIAM

Bierzemy pod uwag wszelkie za硂縠nia Klienta dotycz眂e kolorystyki, wymaga oraz innych elementów niezb阣nych do powstania strony wg Pa駍twa wizji.

Technologi, dostosowujemy do preferencji Klienta, rozpoczynaj眂 od HTML poprzez PHP, JavaScript, DHTML, po technologie Flash firmy Macromedia.


Hosting

Funkcja
Transfer miesi阠zny 
8 GB
15 GB 
30 GB
Miejsce na dysku
 1 GB
 2 GB
5 GB
Konta e-mail 5 20 100
Ftp - liczba kont 5 20 100
Liczba utrzymywanych serwisów
3
 10  20
Cena netto bez VAT
149 z
249 z
449 z
ZAMAWIAM

g髍y kwatery prywatne Noclegi Chorwacja Noclegi Czechy Noclegi S硂wacja Kwatery prywatne na S硂wacji Pensjonaty, Kwatery, Noclegi Lampy Warszawa Lampy O秝ietlenie 痽randole Lampy sklep