Zaloguj si:  

www.eProjektory.pl

Sklep powsta dla : Centrum Projektor體. CP to firma, kt髍a powsta砤 w 2001 roku. G丑wnym produktem w jej ofercie by硑 projektory multimedialne. Z czasem kieruj眂 si potrzebami Klient體 oferta zosta砤 poszerzona.
W ofercie firmy znajduj si us硊gi:

 • kompleksowe wyposa縜nia sal wyk砤dowych, konferencyjnych i szkoleniowych
 • wypo縴czenia urz眃ze prezentacyjnych , (www.projektory-centrum.com.pl ).

W zakresie dostaw sprz阾u oferuje mo縧iwo舵 dostarczania nast阷uj眂ych urz眃ze:

  • projektor體 multimedialnych
  • ekran體;
  • monitor體 plazmowych;
  • monitor體 LCD;
  • system體 nag硂秐ieniowych;
  • zestaw體 kina domowego;
  • notebook體.

Funkcjonalno舵 sklepu :

 • Produkty zosta硑 podzielone na kategorie i nadkategorie, ka縟a kategoria posiada w砤sne unikalne cechy np: kolor, jasno舵 etc., przy ka縟ym produkcie podana jest warto舵 takiego atrybutu.
 • Dzieki takiemu podzia硂wi mo縩a by硂 stworzy zaawansowan wyszukiwark produkt體 i uruchmi filtry w kategoriach produkt體.
 • Zainstalowano modu por體nywarki produkt體.
 • Sklep posiada system promocji na stronie g硂wnej i w dzia砤ch
 • Do ka縟ego zdj阠ia produktu generowane jest logo firmy
 • Zakupy zosta硑 tak zaprogramowane, 縠 je秎i klient sobie tego 縴czy mo縠 pozostawi swoje dane w sklepie i poda login i has硂 na poczet przysz硑ch transakcji.
 • W panelu administracyjnym s funkcje do 砤twego i szybkiego zarz眃zania produktami oraz wgrywania zdj赕 dla produkt體.

g髍y kwatery prywatne Noclegi Chorwacja Noclegi Czechy Noclegi S硂wacja Kwatery prywatne na S硂wacji Pensjonaty, Kwatery, Noclegi Lampy Warszawa Lampy O秝ietlenie 痽randole Lampy sklep