Zaloguj si:  

 

Rekrutacja polega na kilku etapach i odbywa si w ca硑m kraju z podzia砮m na województwa. Na ka縟e województwo przypisany jest koordynator rekrutacji.

System pozawala na:

  • ewidencj wszystkich zg硂sze,
  • zarz眃zanie kandydatami na ka縴m szczeblu rekrutacji.
  • Koordynatorowi wy秝ietla te dane które w danej chwili s mu potrzebne i wyszukuje wg wskazanych cech kandydata.
  • zaprasza e-mailowo wybrane przez koordynatora osoby do kolejnych etapów.
  • wszyscy ch阾ni otrzymuj co okre秎ony czas list z zapytaniem o dalsz ch阠 wspó硃racy
  • wci秐iety link z maila informuje system o gotow禼i kandydata do pracy, dzi阫i temu w ka縟ej chwili firma dysponuje aktualn baz osób gotowych podj辨 prac.

 

 

g髍y kwatery prywatne Noclegi Chorwacja Noclegi Czechy Noclegi S硂wacja Kwatery prywatne na S硂wacji Pensjonaty, Kwatery, Noclegi Lampy Warszawa Lampy O秝ietlenie 痽randole Lampy sklep